Megállni tilos tábla és várakozni tilos tábla

A Megállni tilos tábla és a Várakozni tilos tábla is az úttest mellett a menetirány szerinti jobb és baloldalon egyaránt elhelyezhetők. E jelzőtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték. A Megállni tilos és a Várakozni tilos jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik, a következő útkereszteződésig tart, és az úttestre vonatkozik. Kivéve:

  • ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,
  • ha ellenkező értelmű jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja,
  • ha a jelzőtábla alatt a tábla síkjára merőlegesen elhelyezett kiegészítő táblán nyíl jelzi, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdődően vagy a tábláig áll fenn, ill. a tábla előtt és után fennáll. A nyíl iránya a korlátozás alá eső terület felé mutat.

Kiegészítő táblák esetén

Ha a megállni tilos és a várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn. Ha a Várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időtartamot jelöl meg, a jelzőtábla csak a megjelölt (pl.: 30 perc) időtartamot meghaladó várakozást tiltja. A Várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a várakozás a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti az időszakot és a távolságot is, amelyen a tilalom fennáll.

Ilyen helyen

  • az áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig,
  • más (nem áruszállító) jármű – akár 5 percnél hosszabb ideig is – akkor tartózkodhat ha a vezető a járműnél marad, és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

A jelzőtábla alatt látható kiegészítő tábla utalhat az útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is. A „Megállni tilos” és „Várakozni tilos” jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő táblák azt jelzik, hogy az itt szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolítják.

Mi a különbség a megállni tilos és a várakozni tilos táblák között?

A különbség, hogy a megállni tilos táblánál tilos megállni, míg a várakozni tilos táblánál meg szabad állni bizonyos korlátozásokkal. Pontosabban:

Megállni tilos tábla

A megállni tilos tábla hatálya alatt megállni csak forgalmi vagy műszaki okból szabad.

Várakozni tilos tábla

A várakozni tilos tábla hatálya alatt meg szabad állni, de csak

  • a be- és kiszálláshoz szükséges ideig,
  • a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig,
  • egyéb okból legfeljebb öt percig, ha a vezető a járműnél marad.