Elsőbbségadás kötelező táblák

Az elsőbbségadás kötelező táblák vagy elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák két csoportra oszthatók:

  1. Kereszteződésben
  2. Útszűkületben

szabályozó elsőbbségadás táblák.

1. Elsőbbségadás kötelező táblák útkereszteződésben

Az útkereszteződésre vonatkozó elsőbbségadási kötelezettséget az útkereszteződés teljes területére kell érteni, az út egyik szélétől a másikig. A kereszteződésben szabályozó táblák alakjukat tekintve teljesen eltérőek minden más jelzőtáblától, ezért hátulról is jól felismerhetők. Kereszteződésben kétféle táblánk van:

1. Elsőbbségadás kötelező tábla

Az elsőbbségadás kötelező tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton érkező jármű részére. Kiegészülhet a tábla az útburkolatra felfestett keresztirányú szaggatott vagy folytonos vonallal, mely azt a helyet jelzi, ahol a járművel meg kell állni. Az elsőbbségadási kötelezettségre a vonal előtt lévő háromszög alakú útburkolati jel is felhívhatja a figyelmet.

2. Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla

Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél minden esetben meg kell állni, és elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton érkező jármű részére. Azt a helyet, ahol meg kell állni, az útburkolatra festett folytonos vonal és STOP felirat jelzi. Ez a jelzőtábla mindenütt, ahol elhelyezték, arra kötelezi a vezetőt, hogy megállással teljesítse elsőbbségadási kötelezettségét (kivéve:  a forgalom irányítás esetét).

  • Ha a kötelező megállás helyét jelző vonalnál a felirat nincs felfestve vagy valamilyen oknál fogva nem látható, akkor nem a táblánál kell megállni, hanem az útkereszteződésbe való behaladás előtt olyan helyen, ahonnan az útkereszteződés – az elsőbbséggel rendelkező járművek forgalmának akadályozása nélkül belátható.
  • Ha ezt a jelzőtáblát vasúti átjárónál helyezték el, a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt – ilyen útburkolati jel hiányában a jelző tábla előtt – kell megállni, és tovább haladni csak abban az esetben szabad ha a vezető meggyőződött arról, hogy a vasúti jármű nem közlekedik.

Mi a különbség az Elsőbbségadás kötelező és az Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla között?

és / vagy

Az Elsőbbségadás kötelező illetve az Állj! Elsőbbségadás kötelező táblák között az elsőbbség jogi tartalmát tekintve nincs különbség. Az Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla esetén a kötelező megállás helyét jelző vonalnál vagy az útkereszteződés előtt minden esetben meg kell állni, függetlenül attól, hogy a védett úton közlekedik-e elsőbbséggel rendelkező jármű vagy sem.

Elsőbbségadás kötelező kiegészítő táblák

Mindkét elsőbbséget szabályozó jelzőtábla alatt elhelyezhetőek kiegészítő táblák, mint például az alábbi jelzés:

elsőbbségadás kötelező tábla kiegészítő táblával

  • Ha a kiegészítő táblán az útkereszteződés alaprajzi vázlatát tüntettek fel, az ezen vastag vonallal jelzett úton érkező jármű részére kell az elsőbbséget megadni.
  • Ha a kiegészítő táblán kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van, abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára, burkolati jellel kijelölt részen áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni.
  • Ha az elsőbbségadás kötelező tábla alatt távolságot feltüntető kiegészítő tábla van, ez az elsőbbségadás kötelező, ha a távolságra utaló feliraton kívül a STOP szó is szerepel, ez az Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla előrejelzésére szolgál.

2. Elsőbbségadás táblák útszűkület esetén

Útszűkületben, ahol belátható szakaszon egy forgalmi sávra szűkül le az út, a kétirányú forgalom biztonságos irányítására a következő jelzőtáblákat helyezhetik el:

1. Szembejövő forgalom elsőbbsége tábla

Ez a tábla azt jelzi hogy az útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére.

2. Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben tábla

A tábla jelzése arra utal, hogy útszűkületben a járműnek elsőbbsége van a szembejövő járművel szemben.