Stop tábla

Stop tábla, vagy Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla

A Stop tábla az útkereszteződésben való elsőbbségadásra kötelező egyik táblánk (másik ilyen táblánk a fordított háromszög alakú, Elsőbbségadás kötelező tábla, gyerekkori nevén mackósajt). Léteznek még elsőbbséget szabályozó egyéb táblák is, melyek az útszűkület esetén szabályozzák az elsőbbséget.

A Stop tábla esetén az útkereszteződésre vonatkozó elsőbbségadási kötelezettséget az útkereszteződés teljes területére kell érteni, az út egyik szélétől a másikig. A kereszteződésben szabályozó táblák alakjukat tekintve teljesen eltérőek minden más jelzőtáblától, ezért hátulról is jól felismerhetők. 

A Stop, vagy Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél minden esetben meg kell állni, és elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton érkező jármű részére. Azt a helyet, ahol meg kell állni, az útburkolatra festett folytonos vonal és STOP felirat jelzi. Ez a jelzőtábla mindenütt, ahol elhelyezték, arra kötelezi a vezetőt, hogy megállással teljesítse elsőbbségadási kötelezettségét (kivéve:  a forgalom irányítás esetét).

  • Ha a kötelező megállás helyét jelző vonalnál a felirat nincs felfestve vagy valamilyen oknál fogva nem látható, akkor nem a táblánál kell megállni, hanem az útkereszteződésbe való behaladás előtt olyan helyen, ahonnan az útkereszteződés – az elsőbbséggel rendelkező járművek forgalmának akadályozása nélkül belátható.
  • Ha ezt a jelzőtáblát vasúti átjárónál helyezték el, a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt – ilyen útburkolati jel hiányában a jelző tábla előtt – kell megállni, és tovább haladni csak abban az esetben szabad ha a vezető meggyőződött arról, hogy a vasúti jármű nem közlekedik.

Stop tábla kiegészítő táblák

A Stop tábla alatt elhelyezhetőek kiegészítő táblák, mint például az alábbi jelzés:

  • Ha a kiegészítő táblán az útkereszteződés alaprajzi vázlatát tüntettek fel, az ezen vastag vonallal jelzett úton érkező jármű részére kell az elsőbbséget megadni.
  • Ha a kiegészítő táblán kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van, abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára, burkolati jellel kijelölt részen áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni.
  • Ha az elsőbbségadás kötelező tábla alatt távolságot feltüntető kiegészítő tábla van, ez az elsőbbségadás kötelező, ha a távolságra utaló feliraton kívül a STOP szó is szerepel, ez az a Stop tábla előrejelzésére szolgál.

Mi a különbség a Stop tábla és az Elsőbbségadás kötelező tábla között?

és / vagy

Az Elsőbbségadás kötelező és a Stop tábla között az elsőbbség jogi tartalmát tekintve nincs különbség. A Stop tábla esetén a kötelező megállás helyét jelző vonalnál vagy az útkereszteződés előtt minden esetben meg kell állni, függetlenül attól, hogy a védett úton közlekedik-e elsőbbséggel rendelkező jármű vagy sem.